Esmaspäev, 28. september 2015

TÕN 2015 - Õige aeg on õppida

9. – 16. oktoobril 2015 toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), 
mida koordineerib ETKA Andras koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.
TÕN-i raames korraldatakse erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste ja organisatsioonide õppimisalaseid saavutusi.
Sel aastal jagatakse teavet koostöös Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse ja maakondlike Rajaleidja keskustega. Lasteaedades korraldatud üritustel jagavad teavet täiskasvanuõppe mitmekesistest võimalustest professionaalsed karjäärispetsialistid ja täiskasvanute koolitajad. 
Kui soovid saada rohkem infot oma maakonna TÕN-i tegevustest või soovid lisada oma ürituse tegevuskavasse, palun võta ühendust Tallinna koordinaatoriga.
TÕN-i vabariiklikud üritused::
  • 9. oktoobril TÕN-i avaüritus Tallinnas
  • 14. oktoobril digiõppe päev (HITSA)
  • 16. oktoobril XIX täiskasvanuhariduse foorum Tallinnas

Kommentaare ei ole: