reede, 30. aprill 2021

Ühinenud Kehtna valla raamatukogudel on uus ühine koduleht:
https://www.raamatukogud.kehtna.ee/

Seega siinsesse blogikeskkonda enam uut infot juurde ei lisandu.
Aastate jooksul on siia päris palju materjali talletatud, mida soovi korral takkajärgigi lugeda ja vaadata saab :-)
Uute kohtumisteni uuel kodulehel!
Jälgi ka raamatukogu Facebooki lehte: neljapäev, 1. aprill 2021

 Kehtna Raamatukogu töökorraldus

alates 29. märtsis kuni 30. aprillini

Toetudes Kehtna valla korraldusele, mis tuleneb piirkondlikest kõrgendatud riskifaktoritest ja Kultuuriministeeriumi juhendis toodud nõuetele, mis aitavad tagada nii külastajate kui ka töötajate ohutuse ning takistavad viiruse levikut on Kehtna Raamatukogu teenindus alates 29.03. kuni 30.04. (kui vahepeal ei otsustata teisiti):

● Kõrgendatud koroonalevikuga piirkondades asuvad Ingliste ja Järvakandi raamatukogud töötavad kontaktivabal laenutusel.

Eidapere, Kehtna, Lelle ja Valtu raamatukogud ning Keava välisteeninduspunkt jätkavad teenindamist tavapärastel kellaaegadel.

Raamatukogu siseruumides on lubatud:

● hädavajadusel individuaalne lugemiskohtade külastus siseruumides (soovitatavalt eelregistreerimisega).  Individuaalse külastuse puhul järgida 2 + 2 reegli täitmist ja maksimaalset ruumi täituvust 25%. Piirang ei kehti koos liikuvale ja viibivale perekonnale ja puudega isikutele või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole võimalik mõistlikult tagada.

● eelistatult ette tellitud väljaannete ja raamatute kontaktivaba laenutus ja tagastamine;

● raamatukogudes arvuti kasutamine (soovitatavalt eelregistreerimisega); arvutites on lubatud lugeda e-väljaandeid, kasutada Riigi Teatajat, külastada kohaliku omavalitsuse ja riigi veebilehti, tasuda arveid, kasutada postkasti ja teha muid igapäevaeluks olulisi tegevusi, samuti tegeleda individuaalselt huviharidusliku tegevusega.

● tavapäraselt lahtiolevates raamatukogudes individuaalne näituste ja väljapanekute külastamine järgides 2+2 reeglit ja arvestusega, et piiratud ala täituvus ei tohi olla rohkem kui 25%.

Raamatukogu siseruumides ei ole lubatud

● avariiulite kasutamine;

· meelelahutus, statsionaarse istekohaga üritused. Lubatud ei ole ka eratellimusel kinnised üritused.

teisipäev, 9. märts 2021

esmaspäev, 8. märts 2021

reede, 26. veebruar 2021

esmaspäev, 22. veebruar 2021

uus koduleht


Ühinenud Kehtna valla raamatukogudel on uus ühine koduleht:


Seega siinsesse blogikeskkonda peagi enam uut infot juurde ei lisandu.
Aastate jooksul on siia päris palju materjali talletatud, mida soovi korral takkajärgigi lugeda ja vaadata saab :-)
Uute kohtumisteni uuel kodulehel!

Palju õnne, Eestimaa!