neljapäev, 28. jaanuar 2010

FRED JÜSSI 75

Fred Jüssi on sündinud 29.jaanuaril 1935 Hollandi Lääne-Indias, Kariibi meres asuval Aruba saarel. 1938.aastal tuli perekond vanemate kodumaale Eestisse tagasi, elama asuti Tallinna. On lõpetanud Tallinna 20.keskkooli (1953) ja bioloog-zooloogi erialaga Tartu Riikliku Ülikooli (1958). Esimene töökoht oli Hiiumaal, kus õpetas Emmaste lastele bioloogiat, keemiat ja geograafiat. Hiljem töötas TA Eksperimentaalbioloogia Instituudis, 1962.aastal läks aga Looduskaitse Valitsuse inspektoriks. Selles ametkonnas jätkas Jüssi läbi kõikvõimalike nimemuutuste ja ümberkorralduste aastani 1975. Sellest peale on ta olnud vabakutseline publitsist ja populariseerija, jäädes omaenda sõnul eelkõige ikka zooloogiks. Laialt on tuntud tema fotograafi ja loodushäälte helilindistaja maine, kõrgelt hinnatakse Jüssi artikleid ja raamatuid. Kaalukaim osa tema senisest tööst on aga kindlasti aastail 1976-1986 Eesti Raadio eetris kõlanud Looduse aabitsa saadetel, mis äratasid paljude inimeste seni uinunud loodusehuvi ja mida arvukad loodusesõbrad kodustes oludes raadiotest lindistasid. Küllap eelkõige just see töö tõi 1989. aastal talle ka üldse kõige esimese väljaantud Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemia. Omaenda tähtsaimaks loodusehuvi äratajaks peab Fred Jüssi Hillar Pärjasaart, kellega ta tutvus 1948. aastal. Et noil aegadel - ja palju hiljemgi - oli pääs mere äärde Eestis suuremalt jaolt suletud, huvitus noormees eelkõige metsadest ja rabadest. Nimetab ennast üksiküritajaks, kelle huvi on olnud enamasti suunatud elamustele.

Meie raamatukogus on näitus Fred Jüssi raamatutest ja artiklitest.

reede, 22. jaanuar 2010

X NUKITSA KONKURSS

NUKITS KUTSUB VALIMA
On kätte jõudnud aeg möödunud kahe aasta parima eesti lastekirjaniku ja lasteraamatuillustraatori väljaselgitamiseks.
Vaatluse all on 2008. ja 2009. a. ilmunud raamatud – 179 esma-trükki 112 eesti kirjanikult ja 123 eesti kunstniku pildid 234 raamatule.
Hääletama on oodatud kõik kuni 16-aastased lapsed ja noored kuni veebruarikuu lõpuni.

Mis on Nukitsa konkurss
Nukitsa konkurss on Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse poolt korraldatav lugejaküsitlus, kus kahe viimase aasta lastekirjanduse saaki hindavad lapsed ise. Valitakse hea ja ilus eesti lasteraamat.
Nukitsa konkurssi korraldab Eesti Lastekirjanduse Keskus alates 1992. aastast, kui eesti lastekirjanduses valitses üldine mõõn. Praegune eesti lastekirjanduse üldpilt seevastu on rikkalik ja kirev. Tänavune on ka juubeliaasta. Konkurss on nimetatud kirjanik
Oskar Lutsu populaarse raamatutegelase, uudishimuliku Nukitsamehe järgi.
Laste hinnanguid kogutakse terves Eestis peamiselt raamatukogude abiga. Ka täiskasvanud lasteraamatusõbrad saavad oma arvamust avaldada, kuid hääletavad väljaspool põhikonkurssi.
Konkursi võitjad tehakse tavaliselt teatavaks pidulikul lõppüritusel rahvusvahelise lasteraamatupäeva, 2. aprilli paiku. Nukitsa konkursi võitjad – laste lemmikkirjanik ja lemmikkunstnik – saavad auhinnaks Nukitsa pronkskuju, tänu Kultuurkapitalile kuulub kolmele edukamale, hinnatumale kirjanikule ja kunstnikule ka rahaline preemia. Traditsiooni kohaselt kutsututakse konkursi lõpetamisele 70 hääletuses osalenud last, kes valitakse välja loosi teel.
TULGE VAATAMA JA VALIMA!