esmaspäev, 19. oktoober 2009

20.-30. oktoober - raamatukogupäevad


20.-30. oktoobril on traditsiooniliselt raamatukogupäevad
Nende päevade sisse jääb mitu raamatute ja infoteabega seotud tähtpäeva:
20. oktoober - ettelugemispäev
23. oktoober - Eesti raamatu päev
25. oktoober - infokirjaoskuse päev
27. oktoober - rahvusvaheline kooliraamatukogude päev

RAHVAS ALGAB RAAMATUST
ja asub teele tulevikku. Kirjapandud kogemused liituvad ühiseks mäluks, mis valgustab sihte ja suunab valikuid. Raamatukogud on määratud kogutud teadmisi hoidma ning oleviku kaudu tulevikule ulatama. Mälu hõõgniit on väärtuslik ja habras. Palju rahvaid on selle katkedes vajunud tagasi aegade hämarusse ekslema ja uut algust otsima. Ka tänavuste raamatukogupäevade juhtmõtte autor Hando Runnel hoiatab meid tulutahtsi ja tõteldes tehtud tuleviku eest.
Raamatukogupäevad on aeg, mil liidame taas hääled, et raamatukogud kuuldavaks ja nähtavaks teha. Eriliste ettevõtmistega tõstame esile meie poolt pakutavate võimaluste paljusust. Niihästi väikestel maaraamatukogudel kui ka suurtel teadusraamatukogudel on täita asendamatu roll rahva mälu hoidmise ja edasiandmise missioonis.
/Väljavõte Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kodulehelt/

Valla raamatukoguhoidjad tervitavad oma lugejaid , tänavad ettevõtmistega kaasatulejaid ja sündmustel osalejaid. Soovime kõigile mõnusaid hetki hea ja targa raamatuga, palju uusi ja häid abimehi teadmiste saamisel, huvitavaid kaaslasi uusi lugusid rääkima!

RAAMATUKOGU ON RAAMATU KODU
Leelo Tungal

Raaamatukogu
on raamatu kodu –
seal ta on rahul,
kui tolmu ei kogu,
kui teda loetakse
rõõmuga taas ja
voodisse võetakse
vahel ehk kaasa…
Raamat tee lahti
ja lehitse lehti –
tead, et nad puudest
ja mõtetest tehti?
Tähed ja numbrid ja
punktid ja komad –
kunagi olid nad
teab kelle omad!
Keegi neid sõnu ja
tarkusi kogus –
nüüd nad on hoiul siin
raaamatukogus!
Raamat löö lahti,
kui veidi saad mahti –
terve suur maailm
on sinu ees laht!