kolmapäev, 21. detsember 2016

RAHULIKKU JÕULUAEGA!teisipäev, 6. detsember 2016

Aasta Rosin 2016 on Triinu Laane raamat „Vana katkine kass“
Eesti Lastekirjanduse Keskus andis 1. detsembril 2016 üle Aasta Rosina auhinna aasta kõige omanäolisemale lasteraamatule. Kõigist keskuse töötajatest koosnev žürii valis selleks Triinu Laane kirjutatud ja Anne Pikkovi illustreeritud raamatu „Vana katkine kass“ (kirjastus Päike ja Pilv, 2016).
„Vana katkine kass“ on lugu sellest mis saab kassidest ja inimestest siis, kui nad vanaks saavad ja katki lähevad. Raamat on kakskeelne, kirjutatud paralleelselt eesti ja võru keeles.

Aasta Rosina auhinda antakse välja alates 2004. aastast eelnenud aasta jooksul ilmunud erilisele ja silmapaistvale eesti lasteraamatule, hinnates kas raamatut tervikuna või ainult kirjaniku- või kunstnikutööd.

allikashttp://www.elk.ee/?p=23287

neljapäev, 1. detsember 2016

Tule raamatukokku- kingi endale või oma lähedasele võimalus! 
5.-15.detsembril on kõigil täiskasvanutel võimalus saada rahvaraamatukogudes infot erinevate õppimisvõimaluste kohta. Raamatukogudes tutvustatakse huvilistele info leidmist arvutis või nutiseadmes ja antakse teavet selle kohta, mida täiskasvanud õppija võiks ja peaks teadma. See on hea võimalus kõigil huvilistel saada individuaalset konsultatsiooni ja leida ning kinkida endale või oma lähedasele koolitus, kursus või konkreetne asjalik soovitus katkenud õpingute jätkamiseks. Iga enesetäiendamine aitab paremini toime tulla, annab võimaluse leida uus töö, täiendada oma teadmisi huvipakkuva hobi osas, olla lihtsalt õnnelikum inimene.

Kel tarkus peas, sel ohjad peos!

Uuringud ja statistika näitavad selget seost hariduse ja palganumbri vahel, mis tähendab, et oma elujärje parandamiseks saab panustada läbi hariduse. Selleks võib olla nii täiskasvanute gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamine kui ka kõrgkooli astumine.
Haridus võimaldab teha laiemalt valikuid, annab inimestele/Sulle enesekindlust ja oskusi teadlikult on karjääri kujundada, tulevikutegevusi kavandada kui ka olla oma lastele eeskujuks, mis pole ka vähetähtis fakt.

Ühe enam täiskasvanuid on võtnud jalge alla koolitee, kas lõpetamas on pooleli jäänud haridust või omandamas kõrgkooli järgselt uut ametit kutsekoolis.  Tihti ei pruugi saadud haridus ja töökohal vajalikud oskused omavahel sugugi klappida ja nii juhtubki, et haridus on justkui olemas, aga oma igapäevase töö jaoks ja tööturul konkurentsivõime säilitamiseks on vaja uusi oskusi juurde omandada. Ja ka oskused võivad aeguda, sest eelmisel sajandil omandatud oskusetega võib juhtuda pole enam midagi peale hakata.
Ka huviharidus on täiskasvanute seas populaarne ning pakub paljudele alternatiivi igapäeva elu rutiinile. Uued teadmised ja oskused, uued tuttavad, uued sotsiaalsed võrgustikud, võimalused- kõik see on seotud õpitegevusega ühel või teisel moel.

Haridus ja teadmised on midagi, mida inimeselt ära võtta ei saa, see on kapital. Enda ja oma lähedaste haridusse panustamine on kõige kindlam investeering tulevikuks. Eesti inimesed on hariduse usku ja seda näitab ka statistika, mille kohaselt on Eestis täiskasvanute õppes osalemise määr on tõusnud läbi aegade rekordilisele tasemele (16,8%) – üha enam täiskasvanuid tunneb soovi ja leiab sobivad võimalused enesetäiendamiseks. (HTM, 10.06, 2016)

Kampaaniat korraldab ETKA Andras koostöös raamatukogudega Euroopa Sotsiaalfondi projekti “ Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.


Monica Marfeldt
ETKA Andras
Projekti koordinaator

kolmapäev, 23. november 2016
Valdade ühinemise kohta elanike arvamuse väljaselgitamine
Kehtna ja Järvakandi valdade ühinemise kohta selgitatakse välja Kehtna valla (edaspidi vald) elanike arvamus vallavalitsuse määratud kohtades (edaspidi küsitluspunkt) 10. ja 11. detsembril 2016. a. Küsitluspunkt hõlmab sama piirkonna elanikke nagu vastava valimisjaoskonna puhul. Lisaks küsitluspunktidele korraldatakse 8. ja 9. detsembril 2016. a volis.ee keskkonna kaudu elektrooniline küsitlus, millele pääsete ligi Kehtna Vallavalitsuse kodulehel asuva lingi kaudu.  Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab vallas. Küsitlusest ei saa osa võtta isik, kes on valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud või  kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.
Küsitluse tulemused kinnitatakse Kehtna Vallavolikogu otsusega kahe nädala jooksul pärast küsitluse lõppemist.
Küsitluse tulemused kinnitatakse Kehtna Vallavolikogu otsusega kahe nädala jooksul pärast küsitluse lõppemist.
Küsitluspunktid on 10. ja 11. detsembril 2016. a avatud alljärgnevalt:
1) Ingliste raamatukogu, kell 8.oo – 16.oo;
2) Valtu seltsimaja, kell 10.oo – 18.oo;  
3) Eidapere rahvamaja, kell 8.oo – 16.oo;
4) Lelle raamatukogu, kell 10.oo -18.oo;
5) Kehtna klubi, kell 9.oo – 17.oo;
6) Keava raamatukogu, kell 11.oo – 19.oo.

teisipäev, 22. november 2016

teisipäev, 1. november 2016

HINGEDEAEG

Hingedeaeg - sügisene periood eesti rahvakalendris, mil austati ja oodati koju surnud esivanemate hingi. Põhjarannikul on seda nimetatud ka jaguajaks. Hingedeaega on viimastel sajanditel tähistatud erineval ajal, kas siis oktoobris-novembris, eriti enne mardipäeva, mõnikord aga juba perioodil, mis algab pärast mihklipäeva. On ka arvamusi, et hingedeaeg eelnes vahetult jõuludele või paiknes novembris. Hingedeaja sisse on kuulunud kindlasti hingedepäev.
Hingedeajal (neljapäeva õhtuti) oodati hingesid koju. Sel puhul kaeti neile tuppa, sauna või toapealsele laud, mille äärde kutsusid peremees ja perenaine hingi nimepidi toitu maitsma. Neil paluti kaitsta põldu ja karja. Hingedeaja lõpul tänati ja saadeti hinged taas ära.
Hingedeajal oli keelatud müra tegemine, naljatamine, naermine, kisamine, kärarikkad tööd nagu puude lõhkumine. Samuti olid keelatud villa ja lõngaga seotud tööd.


“Õele”

Jaak Kõdar 

Hinnake neid, kes täna veel elus,
leinake neid, kes juba on läinud,
elus tullakse, ollakse, minnakse,
oodates uut, keda veel pole näinud.
Hoidke elu, muret ja lusti,
hoidke õrnalt seda, mis käes,
hoidke inimest, hetke ja hellust,
kõik nõnda kergelt on kadumas käest.
Elu antakse üheks eluks,
et olla, võtta, ja korraga kanda,
et hoolega kogutud koormast
jääks üle ka teistele anda.

esmaspäev, 31. oktoober 2016

TULEMUSED ON SELGUNUD!

A. H. Tammsaare muuseum, Vikerraadio ning Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing kuulutasid septembri keskel välja hääletuse "Kes on sinu lemmiktegelane "Tões ja õiguses"?". Valida sai "Tõe ja õiguse" kümne karakteri vahel,
Tulemused on nüüd selgunud ning nedega saab tutvuda ERR kodulehel


kolmapäev, 19. oktoober 2016

raamatukogupäevad 20.-30. oktoober


Üleriigilised raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus!“
20.–30. oktoobrini 2016

Rohkem infot SIIT

neljapäev, 6. oktoober 2016

TÕN

14. – 21. oktoobril toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕN-i raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste ja organisatsioonide õppimisalaseid saavutusi.
Vaata ka SIIA 

esmaspäev, 3. oktoober 2016

5. oktoober - ÕPETAJATE PÄEV

MEIE ÕPETAJA
Heljo Mänd


Mis me suvel tegime?
Laisklesime nõndasama:
kes meist liivaluitel lamas,
kargas üle lainevalli,
mängis jalg- või rannapalli,
purjepaadil passis briisi,
limpsis jäätist kiloviisi,
kiikus kiigel Rõõmuperes,
leidis lusti Lustiveres.
Sõber käis mul kolmes Kõpus, 
mina, mees, maailma lõpus.
Kõik me päikest tankisime,
talveks tervist hankisime.
Mida tegi õpetaja?
Ninal prillid, jalas ketsid,
jooksis mööda numbrimetsi.
Aina tuiskas tulistvalu
kiidusalus, neljapalus,
korjas viisi viierabas,
korvitäie kokku rabas.
Numbrid nagu murakad,
punased ja purakad.
Kalli saagi kooli tassis,
kõige rohkem meie klassi.esmaspäev, 26. september 2016

teisipäev, 20. september 2016

Kes on sinu lemmiktegelane "Tões ja õiguses"?

A. H. Tammsaare muuseum, Vikerraadio ja Eesti raamatukoguhoidjate ühing kuulutavad välja hääletuse "Kes on sinu lemmiktegelane “Tões ja õiguses". Omavahel võtavad mõõtu kümme “Tõe ja õiguse” karakterit kõigist viiest osast, teiste hulgas mõistagi Andres, Pearu, Karin ja Indrek.
Võistlusega tähistatakse 90 aasta möödumist “Tõe ja õiguse” ilmumisest. Raamat tuli välja 30. oktoobril 1926 ning on sellest alates üks loetavamaid ja armastatumaid teoseid eesti lugejate seas.
Hääletada saab Vikerraadio kodulehel tammsaare.vikerraadio.ee
Hääletada saab kõikjal, kus on internet, nii kodus kui ka raamatukogudes üle Eesti. Eraldi hääletuspunkt on avatud ka Tammsaare muuseumis Tallinnas, kuhu on eriti oodatud kõik need, kes siiani pole kirjaniku orginaalsisustusega kodus veel käinud.
Hääletada saab kuni 25. oktoobrini ning osalejate vahel loositakse välja auhinnad. Peaauhind on sõit neljale Rootsi merevaatega kajutis, aga loosikastis on ka Apollo kinkekaarte, Eesti Keele Sihtasutuse raamatuid ning Loomingu ja Loomingu Raamatukogu aastatellimused.
Võitja kuulutatakse välja 30. oktoobril kell 13.00 Solarise Apollos ning sündmusest teeb otseülekande ERR-i Kultuuriportaal.

info pärineb Vikerraadio kodulehelt


neljapäev, 8. september 2016

Pühapäeval on vanavanemate päev

Vanaema suvi
Ilmi Liik

Peos mul mitmed väiksed käed,
padjal siidipehmed pead,
laua ümber mitmed suud
jälle kallil suvekuul.

Lävel pilla-palla tossud,
katki taldrikud ja tassid.
Aknad-iksed kõik on kriimud,
vaiba peal on pissiviirud.

Vaasid topitud täis lilli,
keegi ajab viripilli,
riidu, jooksmist, sinna-siia,
trepil labidatäis liiva.

See ju, see ju ongi õnn,
mis mu toas ja õues on.
Kaela ümber kallikäed,
silmast silma siirust näed.

neljapäev, 11. august 2016

kolmapäev, 22. juuni 2016

                       SUVI SÜNNIB JAANIPÄEVAL

                              Milvi Panga

                                     Oi sa sume suvekene,
                              lillehernes olemine,
                              pillav-kallav, paljulubav,
                              päikses kärjemeena sulav.

                              Kiigemäele jaanikule,
                              kõrgeks leelotame tule,
                              kõik on kohal
                              ja kõik näevad - 
                              suvi sünnib jaanipäeval.

reede, 3. juuni 2016

Suvelugemine 2016

Juunikuuga algas taas suvelugemine. Programm "Suveraamat" on mõeldud 1.-9 klassi lastele, aga ootame osa võtma ka lugemise selgeks saanud koolieelikuid. Iga programmis osaleja saab endale küsida raamatukogust lugemispassi, kuhu tuleb terve suve jooksul koguda usinasti loetud raamatute eest templeid.

Suvelugemise programmis osalemise reeglid:
1.     Vali endale meelepäraseid  raamatuid soovitatud raamatute nimekirjast, need on kolmes vanuserühmas: 1.-3. klass    4.-6. klass    7.-9. klass
2.    Loetud raamatu(te) kohta:
a) täida raamatukogus küsitlusleht või
b) joonista raamatu põhjal pilt (A4)   - siis saad oma raamatukogupassi templi.
3.     Parimad on need, kes loevad kõige rohkem raamatuid ning koguvad suve lõpuks oma lugemispassi kõige rohkem templeid.
4.     Korraga saad laenutada kuni 2 raamatut kaheks nädalaks
5.     Suveprogramm „Suveraamat 2016“ kestab suvekuudel (juuni, juuli, august)
6.     Raamatukogus saad hääletada oma lemmikraamatu poolt.
7.     PIDU PARIMATELE SÜGISEL!  ÜLLATUSED!   AUHINNAD !

Küsitluslehel tuleb vastata küsimustele loetud raamatu kohta ning märkida ära oma nimi, kool ja klass. Ära vasta küsimustele jah/ei vormis ega kirjuta lihtsalt – oli tore, oli lõbus, oli huvitav. Põhjenda alati oma arvamust ja kirjuta rohkem oma mõtetest. Sügisesel tulemuste loendamisel arvestame me päris kindlasti küsitluslehtede sisukust.

                        ELAMUSTEROHKET SUVELUGEMIST!


reede, 13. mai 2016

7. juunil kell 11.00 teatrietendus lastele

Valepidimaa on 1-8aastastele lastele mõeldud lõbus ja põnev 
muusikaline teatrietendus. Algselt on etendus valminud soome keeles, kuid esitatakse seda eesti keeles. Etenduse pikkus on umbes 40 minutit.


kolmapäev, 20. aprill 2016

maikuu sündmused

                                                          

esmaspäev, 28. märts 2016

Tallinna raamatumess


Tallinna raamatumess toimub 
7.-9. aprill 2016 Rahvusraamatukogus ja on avatud: 
7. ja 8. aprillil kella 10-20
       9. aprillil kella 11-17

Lisainfo  SIIN

esmaspäev, 21. märts 2016

teisipäev, 8. märts 2016

e-etteütlus Vikerraadios - pane ennast proovile

Juba üheksandat aastat korraldab Vikerraadio emakeelepäeva puhul e-etteütluse võistluse. 
E-etteütluse põhivõistlus toimub emakeelepäeval, 14. märtsil, kuid sel aastal saab juba 
7. kuni 11. märtsini osaleda väikesel eelvõistlusel. Esmaspäevast reedeni kell 9.35 loetakse "Vikerhommikus" ette üks lause, mis tuleb võimalikult kiiresti ja õigesti kirjutada Vikerraadio Facebooki lehele. Esimene korrektselt kirjutaja võidab auhinna.

Emakeelepäeval, 14. märtsil kell 10.05 algavas "Huvitaja" saates jagatakse kirjutajatele veel viimaseid juhiseid. Kell 10.30 loetakse raadioeetris ette e-etteütluse tekst, mis tuleb kirjutada etteütluse aknasse Vikerraadio koduleheküljel. Kõige kiiremini vigadeta teksti saatnud kuulajad on võitjad. Arvesse lähevad kõik enne kella 11 saabunud etteütlused. Pärast kella 11 uudiseid selgitatakse tänavune tekst üksikasjalikult lahti ja võitjad kuulutatakse välja "Uudis+" saates algusega kell 12.15.


Täpsem info SIIN  

e-etteütluse TULEMUSED

esmaspäev, 7. märts 2016

2015. aasta head lasteraamatudMTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel valisid lastekirjanduse eksperdid 2015. a ilmunud uudiskirjanduse hulgast juba seitsmendat aastat järjest välja Head lasteraamatud. 2015. aastal parimateks valitud raamatud kuulutati pidulikult välja 3. märtsil lastekirjanduse keskuses toimunud lastekirjanduse aastakoosolekul.

Hea lasteraamat:
* On kaunilt kujundatud
* Arendab kujutlusvõimet
* Inspireerib
* Äratab uudishimu
* Näitab, kui mitmekülgne on maailm
* Pakub lugemisel huvi ja innustab last edasi lugema
* Ei sea ealisi piiranguid, on huvitav nii lapsele kui vanemale

2015. aasta „Hea lasteraamat” tiitli pälvisid:
 • Martin Baltscheit „Jänese kuld”
 • Contra „Kõik on kõige targemad”
 • Drew Daywalt „Rasvakriitide mäss”
 • Jennifer L. Holm „Kuldkala number 14”
 • Andrus Kivirähk „Oskar ja asjad”
 • Kairi Look „Piia Präänik kolib sisse”
 • Grigori Oster „Vallatu matemaatika”
 • Juhani Püttsepp „Gibraltari laevakoerte ühing”
 • Piret Raud „Lugu Sandrist, Murist, tillukesest emmest ja nähtamatust Akslist”
 • Chris Riddell „Ada Goot ja kummitushiir”
 • Anti Saar „Kojamees Urmas”
 • Kertu Sillaste „Ei ole nii!”
 • Edward van de Vendel „Koer nimega Sam”


allikas: http://www.elk.ee/?p=20221 

reede, 12. veebruar 2016

kolmapäev, 10. veebruar 2016

Heljo Mänd 90

                              Mina olen raamat. 
                              Mina lugeja. 
                              Sinu sisse, raamat, 
                              oskan pugeda.
                                        Ära enneaegu 
                                        ole kiidukukk, 
                                        iga lehekülg on 
                                        tihe metsatukk. 
                                        See, kes minu tihnikusse 
                                        sisse poeb, 
                                        ei saa enne välja, 
                                        kui mu läbi loeb.

                                                                     /Heljo Mänd/

reede, 22. jaanuar 2016

merekultuuriaasta 2016

Näoga mere poole

2016. aasta on merekultuuri teema-aasta
Alanud merekultuuriaasta annab taas põhjuse pöörata end näoga mere poole ja küsida, kas oleme lihtsalt mereäärne rahvas või mererahvas. Merekultuuriaasta eesmärk on väärtustada Eesti mereajalugu ja osutada tähelepanu merega seotud traditsioonidele. Ühendades erinevaid kultuurivaldkondi, koondab käesolev teema-aasta enda alla kõik merekultuuri edasikandvad ettevõtmised ja sündmused, mille seas on nii kontserte, konverentse, arutelusid, festivale, võistlusi kui ka töötubasid.
(allikashttp://merekultuur.ee/merekultuuriaasta-programm/) 

Palju huvitavat merekultuuriaasta kohta saab lugeda SIIT

teisipäev, 5. jaanuar 2016

Alanud on XIII Nukitsa konkurss!


Nukitsa konkurss on lugejaküsitlus, kus kahe viimase aasta lastekirjanduse saaki hindavad lapsed ise. Laste häälte põhjal selgitatakse välja populaarseim lastekirjanik ja lasteraamatukunstnik.
Võistlevad 2014. ja 2015. aastal ilmunud algupärase lastekirjanduse esmatrükid. Hääletada võivad kuni 16-aastased lugejad, andes ühe hääle kirjanikutööle (tekst) ja teise hääle kunstnikutööle (illustratsioonid). 
Hääletamine kestab kuni 20. veebruarini 2016
XIII Nukitsa konkursi pidulik lõpetamine toimub 2. aprillil 2016 Eesti Lastekirjanduse Keskuses.
Kogu info on üleval ka lastekirjanduse keskuse veebilehel. Samuti saab lastekirjanduse keskuse veebilehel tutvuda võistluse statuudiga.
Nimestik koosneb kahest osast:
1. Võistleb kirjanik – eesti kirjanike raamatute esmatrükid;
2. Võistleb kunstnik – eesti kunstnike esmakordselt trükis avaldatud raamatuillustratsioonid. 
Oma hääle saab anda ka nii: e-hääletus
Konkursil osalevate raamatutega saab tutvuda raamatukogus.