esmaspäev, 29. aprill 2019

Mäletades Juhan Liivi
30. aprillil täitub 155 aastat luuletaja ja proosakirjaniku Juhan Liivi sünnist.
Ta ise arvas: kõige rohkem kümme aastat pärast mu surma, siis on kõik unustatud - aga elu on läinud teisiti ning Juhan Liivi luuleread on "sööbinud" eestlaste meelde ja keelde. Me hoiame mälestust Juhan Liivist nii lugedes kui lauldes. Ja kuna maikuus tähistatakse ka emadepäeva, siis sobib siia hästi üks luuletus, mis on luuletajal loodud aastal 1910.

Ema ja tütar


Ahju äärel emakene
küürus selga soendamas;
peegli ees ta tütrekene -
tütar ennast ehitamas:
    säeb siidi, paneb paela.

Emakene vaatab - vaatab -
tütrel' nõnda kõnelema:
"Lehm sind võtab, Leenakene!
Albid, kes end ehitamas!
   Jalge pääl ei seisa paigal."

"Lase olla, emakene,"
tütar vastu. "Kiirel säärel
astub mõni aastakene -
istun m i n a ahju äärel,
peegli ees on minu tütar,
seob siidi, paneb paela.
Mina tütrel' kõnelema:
"Edev langeb mehe kaela,
oh sa, oh sa narrikene,
jalge pääl ei seisa paigal,
   Kas nii vanast' mina tegin?""

reede, 26. aprill 2019

MUINSUSKAITSEKUU


Muinsuskaitsekuu algas rahvusvahelisel muinsuskaitsepäeval 18. aprillil ja see kestab kuni rahvusvahelise muuseumipäevani 18. mail.
Muinsuskaitsekuu eesmärk on tuua inimesi lähemale ajaloo- ja kultuuripärandile. Kuu raames toimuvad Eesti eri paigus heakorratalgud mälestistel ja meile olulistes kultuuriloolistes paikades, praktilised töötoad, ringkäigud ja ekskursioonid, muinsuskaitse seminarid ja konverentsid, avalikud arutelud, saab vaadata näitusi ja filme. Enamikku üritusi korraldavad vabatahtlikult oma ala parimad eksperdid – muinsuskaitsjad ja ajaloolased. Lisaks Eesti Muinsuskaitse Seltsile panustavad muinsuskaitsekuu ettevõtmistesse mitmed kodanikuühendused, seltsid, omavalitsused ja muuseumid.
Muinsuskaitsekuu läbiviimist toetab Kultuuriministeerium.

allikas ja lisalugemistEesti Muinsuskaitse Seltsi kodulehelt

esmaspäev, 15. aprill 2019

reede, 12. aprill 2019