esmaspäev, 30. juuni 2014

LAULUPIDU
Leelo Tungal

See on suur ja vahva pidu - 
see on meie rahvapidu
olnud heal kui raskel ajal...
Memm, näe, tuleb laste najal,
hõbesõlel särab päike.
Juba siis, kui oli väike,
kippus laulupeole tema.

Laulupeol käis sinu ema
pisikese tüdrukuna.
Rinda rõõmu, põske puna
laul on meile toonud ikka, 
olgu aeg siis hell või karm...
Laul jääb samaks ajapikka:
"Mu isamaa on minu arm."

XXVI laulu- ja XIX tantsupidu "Aja puudutus. Puudutuse aeg" 
4.-6. juuli Tallinnas

esmaspäev, 16. juuni 2014

JAANIPÄEV
 Artur Adson

On jaanipäev ja valged ööd,
on niitmata veel niidud.
Nüüd enne peatset rasket tööd
veel käimas ajaviidud.

Maarahval igas lepikus
ja kaasikus on pidu.
Ja, hambad värskes sepikus,
käib ringi laste ridu.

Ja linnast välja sõidab nüüd
rong rongi järel rahvast,
sest kutsub rõõmus jaanipäev
ja lõõtspill rõkkab vahvast.

Nii ühineb nüüd linn ja maa,
käest kinni suur ja väike:
ei lapsi täna voodi saa,
neil tuhin näha kõike.

Üksainus päev on jaanipäev,
ööl ainsal tuli koidab.
Ööl, mis nii kiirelt mööda läeb
ja muinasjutte toidab.