neljapäev, 5. november 2009

KULDRAAMATUKOGU

Panime oma raamatukokku välja valiku Eesti elu enim mõjutanud raamatutest.
Eestlaste kuldraamatukogu on koostatud president Lennart Meri initsiatiivil kokku kutsutud õpetatud nõukogu valiku ja rahvaküsitluse tulemuste põhjal Eesti Raamatu Aastal 2001 ning sisaldab 100 Eesti elu enim mõjutanud raamatut (eesti algupärand ja tõlkekirjandus).

Külas oli Ene Sepp


4. novembril toimus raamatukogus kohtumine noorsooromaani „Medaljon“ autori Ene Sepaga. Ei juhtu iga päev muinasjutulisi lugusid, et noor inimene saab hakkama mahuka romaaniga, mida hinnatakse kõrgelt ja see avaldatakse! Kuni esineja rääkis raamatu valmimisloost, tegelaskujudest, oma hetke tegemistest ning kaugematest plaanidest, vastas paljudele küsimustele, anti käest kätte vihikutesse kirjutatud käsikirja, mida huviga sirviti. Tore, kui noorel on palju mitmekülgseid huvisid ja ikka jätkub aega kirjutada. Meeldis, et esinejal on oma arvamus, ta julgeb oma seisukohad välja öelda. Noorteromaan on üks keeruline žanr, alati valitseb oht „üle“ või noored hoopis kuidagi lihtsaks kirjutada. Ene arvas, et noorel endal on eakaaslaste kujutamine tõepärasem kui vanematel, kuna nad on olukordade, olemasolevate probleemide ja tekkivate sündmustega enam kursis, seega näevad asju seestpoolt. Neile, kel isekirjutamise kihk, soovitas külaline hästi palju lugeda väga erinevaid raamatuid, uudishimulik olla ja kõiki asju põhjalikult uurida.

Raamatukogupäevad on selleks korraks lõppenud

Raamatukogupäevade raames toimus 27. oktoobril Kehtna Klubis raamatukogu ettevõtmisel "Õhtu luulega". Kirjandustuuri „Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes“ raames jõudsid Kehtnasse noored kirjutajad Tuuli Taul, Robert Randma, Urmo Mets ja Kaarel B.Väljamäe kirjandusrühmitusest "Purpurmust Org".
Organisatsioon ühendab tänaseks ca 20 liiget, kes suuremale avalikkusele ei ole väga tuntud. Need noored peavad tähtsaks kontakti oma lugejaga ega tähtsusta iseennast. Samas võisid kohaletulnud tõdeda, et esinejad tõid end oma vahetu ja vaba esinemisega tõepoolest kuulajale lähemale. Miks nad kirjutavad just nii, nagu kirjutavad, sellestki oli jutt. Väärtuste skaalas seavad kõik esinejad esimesele kohale armastuse.