Reede, 13. september 2013

XVI täiskasvanud õppija nädal

11. - 18. oktoober 2013
ÕIGE AEG ON ÕPPIDA
Õige aeg on just nüüd ja praegu, paremat või eraldi aega õppimise jaoks
ei pruugi tullagi!
  
Täiskasvanud õppija nädal on aeg, mil võiksime üle vaadata oma senise
teekonna – küsida endalt, kas ma õpin, mida ja kuidas ma õpin ning mismoodi
saan oma tarkust igapäevaelus kasutada.

TÕN-i raames toimuvad vabariiklikud üritused:
11. oktoobril TÕN-i avaüritus Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis
18. oktoobril XVII täiskasvanuhariduse foorum Tallinnas hotellis Euroopa
TÕN-i raames toimuvad maakondlikud üritused:
Koolitused "Õige aeg õppida rahatarkust" koostöös Finantsinspektsiooni
ja Eesti Pangaliiduga.
Koolituste ja maakondade TÕN-i ürituste ajakavad leiad SIITKommentaare ei ole: