Esmaspäev, 7. oktoober 2019

Algas TÕN ehk täiskasvanud õppija nädal

11. – 18. oktoober 2019

11. – 18. oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste  õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid .
Rohkem infot SIIT

Õpitund 2019
11.oktoobril toimub esimest korda üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus “Õpitund”.
Kutsume sel päeval kõiki täiskasvanuid, sõltumata asukohast, ühe tunni jooksul midagi uut õppima. Õppida võib üksi, koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga. Lubage uued teadmised ja inspiratsioon oma ellu – õppimine teeb õnnelikuks!.
Osalemiseks täida registreerimisvorm. https://andras.ee/opitund-registreerimine
Kui õpitunnis osaleb üksikisik, siis tuleb sisesta oma ees- ja perekonnanimi ning jätta tühjaks meeskonnanime lahter. Kui õpitunnis osaleb meeskond, siis oma nimega registreerub meeskonna juht ja lisab meeskonnanime lahtrisse organisatsiooni, kollektiivi vm nimetuse. Meeskonnana võivad registreeruda erinevad inimeste grupid, nt sõpruskonnad, kogukonnad, töökollektiivid jt.
Registreerunud kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, kus on näha, millises Eestimaa paigas ja missuguseid uusi teadmisi ning oskusi täiskasvanud omandavad.
Ootame sel päeval õppivatest täiskasvanutest koolides, tööl jm fotosid, videosid ja sõnumeid, mida jagame ETKA Andras, Terita ning koostööpartnerite Facebooki-lehtedel. Kõigi osalejate vahel loosime välja kingitusi. “Õpitunnis” osalemise videod, pildid, kirjeldused palume saata 11. oktoobril ETKA-le Andras aadressil monica@andras.ee.

“Õpitundi” korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames. Ettevõtmise eesmärk on Eesti inimeste teadlikkuse tõstmine elukestva õppe võimalustest ja motivatsiooni kujundamine eneseharimiseks. 
Täiskasvanuhariduse tegemised Raplamaal  on kajastatud  lehel  https://www.facebook.com/T%C3%A4iskasvanuharidus-Raplamaal-104441780958655/?ref=your_pages

Kommentaare ei ole: